ედიშერ ჭელიძე - თბილისის სასულიერო აკადემიის კათედრის გამგე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.

რადიო "ივერიის" ეთერში გადაიცემოდა მისი ლექციები, განკუთვნილი სპეციალურად ფართო საზოგადოებისთვის. თითო ლექცია დაახლოებით 20 წთ-ს გრძელდება და მოიცავს ქრისტიანული ლიტერატურის უნიშვნელოვანესი ძეგლების განხილვას. ეს ლექციები საშუალებას მოგცემთ დაინახოთ მართლმადიდებლობა უფრო ღრმად, ჩაწვდეთ ქრისტიანობის არსს არა მხოლოდ სულიერ, არამედ ინტელექტუალურ დონეზეც. მოდით ნუ გავხდებით ეშმაკის დასაცინი, ნუ ვიქნებით ყურ-მოკვრით "მართლმადიდებლები". გვაქვს საშუალება მივიღოთ მაცხოვნებელი ცოდნა და გამოვიყენოთ ეს შანსი.