საიტის მენიუ
სექციის კატეგორიები
† პატროლოგია და პატრისტიკა [1]
† დოგმატი და დოქსა [1]
† ორთოდოქსია [1]
† ქრისტიანული ლიტერატურის რაობა [1]
† ჰაგიოგრაფია [1]
† აპოკრიფები [1]
† ეგზეგეტიკა [1]
† დოგმატიკა [1]
† პოლემიკა [1]
† ასკეტიკა [1]
† ფილოსოფია [1]
† ლიტურგიკა [1]
† ჰიმნოგრაფია [1]
† ენის ფენომენი [1]
† პატროლოგია და სქოლასტიკა [1]
† მოციქულთა სიმბოლო [1]
† „დიდაქეს“ შესახებ [3]
† კლიმენტი რომაელი [1]
† ეგნატე ანტიოქიელი [1]
† ეპისტოლე დიოგნეტესადმი [1]
† არეოპაგიტული თხზულებები [6]
† ერმი - მწყემსი [2]
† აპოლოგეტური ეპოქა [1]
† არისტიდე, ათენელი ფილოსოფოსი [1]
† ბალავარიანი [1]
† არისტონ პელაიელი. იუსტინე მარტვილი [3]
† ტატიანე სირიელი [1]
† თეოფილე ანტიოქიელი [2]
† ირინეოს ლიონელი [4]
† პანტენოს ალექსანდრიელი [1]
† კლიმენტი ალექსანდრიელი [3]
† ორიგენე [1]
† წარწყმედის რაობა [1]
† დიონისე ალექსანდრიელი [1]
† გრიგოლ ნეოკესარიელი [3]
† ლათინურ ენოვანი ქრისტიანული მწერლობა [1]
† მინუციუს ფელიქსი - 'ოქტავიუსი' [1]
†ტერტულიანე [1]
† II-III საუკუნეების რომის პაპები [1]
† იპოლიტე რომაელი [4]
† კვიპრიანე კართაგენელი [4]
† ნოვატიანუსი [1]
† ქრისტიანული პოეზიის სათავეები [1]
† ამონიოს, თეოგნოსტოს და პიერიუს ალექსანდრიელები [1]
† პიერიუსი და წმ. პეტრე ალექსანდრიელი [1]
† არქელაოსი კასქარის ეპისკოპოსი და მანიქეველობა [1]
† თეონა ალექსანდრიელი [1]
† ფილეოსი [1]
† გრიგოლ პართეველი [1]
† პამფილე კესარიელი [1]
† მეთოდე, პატრელი ეპისკოპოსი [1]
† ქრისტიანობის ისტორია დევნიდან აღიარებამდე [1]
† მსოფლიო საეკლესიო კრებები [9]
† განდეგილური მოღვაწეობა [4]
† არიანული ერესი [1]
† იაკობ ნიზიბიელი [1]
† ევსტათი ანტიოქიელი [1]
† ანტონი დიდი [1]
† არიოზი [1]
† ევსები ნიკომიდიელი [1]
† ქართული მესიანიზმი [7]
† ათანასე ალექსანდრიელი [6]
† მაკარი დიდი, ეგვიპტელი [4]
† მაკარი ალექსანდრიელი, ჰორსისიუსი, თეოდორე [1]
† ევაგრე პონტოელი,პალადი ჰელენოპოლელი [3]
† თეოგონიოს ნიკიელი, ასტერიოს სოფისტი [0]
† მარკელოზ ანკვირელი [1]
† სამი დიდი კაბადოკიელი მამა [1]
† ბასილი დიდი [8]
† გრიგოლ ღვთისმეტყველი [8]
† გრიგოლ ნოსელი [8]
† კაბადოკიელი მამების წარმომავლობა [1]
† იოანე ოქროპირი [27]
† ტერმინი "ხატი" და ყოვლადწმიდა სამება [1]
† ტერმინები: "ხატი" და "არქეტიპი [1]
† ტერმინი "ხატი" ძე ღმერთი და ქმნილება [1]
† ადამიანის ღვთისადმი ხატება [1]
† ადამიანის ღვთისადმი მსგავსება [1]
† კირილე ალექსანდრიელი [11]
† მაცხოვრის ორბუნებოვნება [0]
† თეოდორიტე კვირელი [0]
† ქართლის სულიერი არჩევანი [0]
† კირიონ I, კათალიკოსი [0]
† ქართული საეკლესიო ლიტერატურის აღმოცენება [0]
† მრავალთავი [0]
† სვინაქსარი და ლექციონარი [0]
† იერუსალიმური ლექციონარი [0]
† იადგარი [0]
†ლოცვანი [0]
†ქრისტიანობა და ფილოსოფია [0]
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
შესვლის ფორმა
მთავარი » სტატიები » † ტატიანე სირიელი

ტატიანე სირიელი

† ტატიანე სირიელი


წინა <-----     დასაწყისში     ----->შემდეგი


Татиан
(Татиан Сириец)
(Татиан Ассириец)

Рождение

Родился предположительно в период первых двух десятилетий II в.

Татиан называет свою родину Ассирией, хотя другие считали его сирийцем.

Получил вполне приличное для того времени «эллинское» образование и для совершенствования в нем много путешествовал.

 
Христианская преемственность

Поиск Истины привел его в конечном итоге к христианству.

После обращения Татиан познакомился со св. Иустином, который стал его наставником.
Св. Ириней Лионский называет Татиана «слушателем» (ακροατής), а Евсевий —«учеником» (μαθητής) св. Иустина. По всей видимости, в Риме Татиан входил в круг учеников святого учителя.

 
Деяния

После мученической кончины Иустина возглавил «школу христианского любомудрия», которую тот основал.

Впоследствии, предрасположенный к крайностям, Татиан несколько уклонился от учения Церкви.

    «отпал от Церкви и, возбужденный мыслью быть учителем, как превосходнейший пред другими, составил свой образ учения. Он баснословил, подобно валентинианам, о каких-то неведомых зонах, объявлял, подобно Маркиону и Саторнину, брак растлением, и сам от себя отрицал спасение Адама.»
    Св. Ириней (Против ересей I, 28, 1)

Можно предполагать, что окончательный разрыв Татиана с Православием произошел после его возвращения по неведомым причинам на Восток (примерно в 70-е годы II в.).

Татиана не могло удовлетворять христианство такое, каким он его видел — отвергая языческую религию, оно не отказывалось в целом от языческой культуры и языческой философии.
Татиан же предлагал решительно и навсегда отвергнуть все языческое.
В результате, он стал основателем секты энкратитов (от греч. «воздержание»), которая порвала с Церковью. Они воздерживались от всего, что могло повредить «чистоте веры» —от брака, от мяса, от алкоголя. В причастии они использовали воду (отсюда их второе название — акварии).

 
Творения

«Речь против эллинов»
<читать>

Представляет собой достаточно большое (42 главы) апологетическое(*) сочинение.

Дата написания — скорее всего, время либо кончины св. Иустина, либо период, непосредственно следующий за его кончиной.

Текст сохранился в трех греческих рукописях XI—XII в., но он в некоторых местах испорчен, в связи с чем временами представляется достаточно темным.

Евсевий (Церк. ист. IV, 29, 7): «Это сочинение, кажется, лучше и полезнее всех его сочинений»

В этом произведении Татиан один из первых употребляет термин «догмат» в отношении христианского вероучения.

 
«Диатессарон»
(Тο δια τέσσαρον εύαγγέλιον)

Представляет собой гармонию четырех канонических Евангелий, сведенных воедино. Однако Татиан использовал также некоторые элементы из апокрифических Евангелий и, возможно, из устной традиции.
Можно считать, что «костяком» произведения служило Евангелие от Матфея.

Является самой ранней письменной фиксацией текста Нового Завета.

«Диатессарон» написан, по всей видимости, после возвращения Татиана на Восток, т.е. в 172—185 гг.

Неизвестно, писал ли это произведение Татиан сразу на сирийском языке, а затем оно было переведено на греческий, или, наоборот, изначальным языком «Гармонии» являлся греческий, а потом сам Татиан перевел его на сирийский. В настоящее время исследователи все же склоняются к первой версии.
«Диатессарон» следует считать первым текстом Евангелий, появившимся не только на сирийском, но и на армянском и грузинском языках.

Целый текст «Диатессарона» не сохранился, основные черты его вполне восстанавливаются из след. источников:

    «восточные свидетельства» (Eastern Witnesses):

        • творения св. Ефрема Сирина,
        • арабский перевод «Диатессарона,»
        • персидская «Гармония» и пр.,

    «западные свидетельства» (Western Witnesses):

        • «Гармония» на латинском (особенно так называемый «Фульдский манускрипт» VI в.),
        • «Гармония» на фламандском и др.

В сироязычных церквах «Диатессарон» был в богослужебном употреблении вплоть до V в. (у сирийцев данное произведение вплоть до VIII—IX вв. носило название da-Mehallete, т. е. «Евангелие смешанных» — «The Gospel of the Mixed»). И лишь начиная с V в. это сочинение вытесняется из богослужебной практики, заменяясь Пешитой. Большую роль в этом сыграл блаж. Феодорит Кирский. Он, заметив ряд еретических моментов в этом произведении (умолчание о генеалогиях Господа и о всем, что касается рождения Его по плоти от семени Давидова), повелел собрать в общинах экземпляры «Диатессарона» (их набралось 200 экземпляров) и уничтожить их.
На греческом Востоке произведение также оставило свои следы, которые прослеживаются вплоть до Романа Сладкопевца, использующего «Диатессарон» в своих кондаках.
На Западе сочинение было известно начиная с III в. (Новациан). Оно наложило отпечаток на «Гармонию» епископа Виктора Капуйского (VI в) и прочие средневековые западные «Гармонии», созданные на различных языках.

В IV в. св. Ефрем Сирин написал комментарий к «Диатессарону».


два трактата:
«О животных» и «О демонах»
— с его собственного утверждения (Речь 15—16), написаны до обращения в христианство


«Против рассуждающих о Божественном»
— Татиан собирался создать это сочинение (Речь 40), но удалось ли ему осуществить это намерение, неизвестно.


«О совершенстве согласно заповедям Спасителя»
— В нем Татиан пытается обосновать свой энкратизм, опираясь на 1 Кор. 7:5

— небольшой фрагмент из произведения цитирует Климент Александрийский (Стромат. III 81,1):

        Сириец Татиан, если я правильно помню, придерживался подобных дерзких воззрений. В своем сочинении «Об очищении ради Христа» он пишет буквально следующее: «Согласие ведет к молитве. Совокупление же кладет конец общению. Собрания такого рода позорны. (2) Собираются ведь вместе ради сатаны и из-за невоздержанности, и каждый, кто стремится к этому, как он показывает, «служит двум господам», Богу, если пребывает в согласии, и дьяволу, если стремится к неудержимому разногласию и разврату».


«Спорные вопросы»
(προβλημάτων βιβλιον)
Евсевий ссылается на рассказ ученика Татиана — Родона, который говорит, что его учитель трудился над этой книгой, где обещал «объяснить темное и сокрытое в Священном Писании.»


Евсевий, ссылаясь на устную молву, говорит, что Татиан «осмеливался излагать мысли Апостола [Павла] в других словах под предлогом исправления стиля» (Церк. ист. V, 13, 8 и IV, 29, 6)
 

Кончина

О последнем этапе жизни Татиана практически ничего неизвестно; приблизительной датой его кончины обычно считают 175 г.


დასასრული

კატეგორია: † ტატიანე სირიელი | დაამატა: vasoelis (01.09.2013)
ნანახია: 781 | თეგები: ტატიანე სირიელი, Татиан Ассирианин | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ძებნა
საიტის მეგობრები
 

edisher.do.am © 2013 - 2020